KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

IRENA KLENIEWSKA

"Ignorantia legis non excusat"

łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem

Prawnicy naszej Kancelarii prowadzą sprawy z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, medycznego oraz prawa pracy. Reprezentujemy naszych Klientów również w sprawach karnych, w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Do naszych specjalności należą postępowania z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych.  Ustalamy zasady rodzicielskich planów wychowawczych, negocjujemy pozostałe warunki rozwodu, pomagamy podzielić i zabezpieczyć majątek. Naszym atutem jest działanie nakierowane na ochronę interesów naszych Klientów przy jednoczesnej minimalizacji szkód wynikających z nagromadzenia ładunku emocjonalnego pomiędzy stronami postępowania. Umiejętnie poruszamy się w obszarach związanych z ochroną dobra małoletnich dzieci.

Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Przeprowadzimy Państwa przez zawiłości postępowania o odszkodowanie lub zwrot nieruchomości, nabycie prawa własności do nieruchomości lub jej podział. Prowadzimy sprawy o stwierdzenie zasiedzenia.

Pomożemy Państwu w postępowaniu spadkowym lub uzyskaniu należnego prawem zachowku.

Prowadzimy sprawy o odszkodowanie z tytułu błędów medycznych, naruszenia dóbr osobistych oraz wszelkiego rodzaju wypadków losowych.

Poniżej przedstawiamy poglądowy zakres tematyczny prowadzonych przez nas spraw:

Sprawy rozwodowe:

 • Ustalenie kontaktów rodziców i dziadków z dziećmi i wnukami,
 • Sprawy o alimenty,
 • Podział majątku wspólnego byłych małżonków bez i z nakładami na rzecz osób trzecich.

Sprawy spadkowe:

 • Stwierdzenie nabycia spadku,
 • Dział spadku,
 • Zachowek.

Sprawy z zakresu prawa pracy:

 • Ustalenie stosunku pracy,
 • Przywrócenie do pracy,
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
 • Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • Ochrona konkurencji i inne.

Sprawy administracyjne:

 • Wywłaszczenie – odszkodowania,
 • Sprawy o zwrot nieruchomości itp.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 • Sprawy o zapłatę,
 • Sprawy o odszkodowanie,
 • Zasiedzenie,
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • i inne…